برای مشاهده اطلاعات فنی موکت شوی صنعتی اینجا کلیک نمایید

موکت شوی صنعتی یا دستگاه شستشوی فرش و موکت در نوع های مختلف توسط شرکت تولیدی بازرگانی پیشتاز ارائه می شود نوع اول همان دستگاه موکت شوی صنعتی یا دستگاه شستشوی فرش و موکت برس غلتکی است با حرکت روی موکت،  دستگاه زمین را برس می زند و مکنده دستگاه آب و آلودگی ها را از روی موکت جمع می کند و به مخزن آب کثیف خود انتقال می دهد.

موکت شوی صنعتی با مدل متفاوتی نیز توسط شرکت تولیدی بازرگانی پیشتاز ارائه می گردد. موکت شوی صنعتی از بخار و مکنده و ماده شوینده مخصوص موکت بهره می گیرد و نیاز به حرکت کل دستگاه روی موکت نیست و کافی به کمک دسته دستگاه شستشوی فرش و موکت کار کنید. همانندی عملکردی که در دستگاه های جاروبرقی قابل مشاهده است. یعنی با دسته دستگاه ابتدا بخار و ماده شوینده را به سطح موکت پاشش می نمایید. سپس با حرکت رفت و برگشتی دسته دستگاه، موکت تمیز می شود. پس از آن نیز با روشن کردن مکنده دستگاه، موکت را آبگیری کنید. و در صورت تمایل و نیاز به خشک کردن صد درصد با دمنده باد گرم دستگاه، موکت را به طور کامل خشک می کند.

موکت شوی صنعتی AM2Cموکت شوی صنعتی SE4001موکت شوی صنعتی شرکت پیشتاز
موکت شوی کابلیدستگاه شستشوی فرش و موکتدستگاه شستشوی فرش و موکت صنعتی

دسترسی سریع